Nastavnici

Nastavni kadar

Za školu je u potpunosti obezbeđen stručni kadar. Škola zapošljava na neodređeno vreme i putem ugovora o povremenom i privremenom obavljanju poslova ukupno 19 nastavnika.
Od toga 15 nastavnika je u stalnom radnom odnosu i oni drže 94,5% nastavnih predmeta i 4 nastavnika na povremeno – privremenom radu za 5,5% nastavnih predmeta. U školi radi i školski psiholog.

Spisak nastavnika

 • Prof. dr Đorđe Herceg (programiranje)
 • Stević Ljiljana (srpski jezik i književnost)
 • Đukić Kata (engleski jezik)
 • Maksimović Nataša (istorija)
 • Vlahović Marija (matematika)
 • Stanković Ljubica (poslovna informatika)
 • Bereš Ines (sociologija)
 • Ćirak Slobodan (fizičko vaspitanje)
 • Stanković Zoran (savremena poslovna korespondencija)
 • Dedić Marko (Hemija)
 • Bogojević Vladimir (ekonomski predmeti)
 • Divnić-Đisalov Aleksandra (geografija)
 • Vukčević Sonja (ekonomski predmeti)
 • Burmaja-Drača Biljana (pravo)
 • Radukin Aleksandar (fizika)
 • Janjanin Martina (osnovi elektrotehnike)
 • Savić-Dragić Milena (računarstvo i informatika; računarska grafika i multimedija)
 • Bogunović Danijela (likovno)
 • Rageb-Aga Munir (praktična nastava)

Direktor

Poslovni sekretar

SLOBODAN ĐISALOV

Odlukom Upravnog
odbora Elitne privatne
ekonomske škole i
gimnazije, u novembru
2012. godine, imenovan je za direktora škole.

BERIĆ STANISLAVA

Radno vreme sekreterijata: 09:00 – 15:00
Telefon: 021/6302-992

Menadžment škole

 • Stanković Zoran (menadžer)
 • Đisalov Branislav (menadžer)
 • Milan Mali (menadžer)