Koji ti stil učenja najviše odgovara?

Koji ti stil učenja najviše odgovara

Svako od nas uči na različit način i zna da li mu je lakše da zapamti nešto tokom nastave, ili prvo da zapiše pa kod kuće uči čitajući. Neki lakše uče uz pomoć slika, dijagrama i mapa uma, a neki slušajući.

Danas ćemo ti predstaviti 3 osnovna tipa učenja, pomoći da prepoznaš koji ti stil učenja najviše odgovara i dati savete kako da unaprediš svoj proces učenja i brže pamtiš i savladaš gradivo.

Koja su 3 osnovna stila učenja?

Najčešći načini na koji ljudi pamte određuju tri osnovna tipa učenja a to su:

  • Vizuelni tip
  • Auditivni tip
  • Kinestetički tip

Sada ćemo objasniti šta podrazumeva svaki od njih i kako da prepoznaš kom tipu pripadaš.

Vizuelni tip

Vizuelni tipovi su oni koji uče gledanjem. To znači da će najlakše zapamtiti nešto što pročitaju, nešto što je prikazano slikovito ili tabelama, dijagramima. Vizuelni tipovi najčešće znaju na kojoj se stranici u udžbeniku nalazi određena informacija, da li je na vrhu ili dnu stranice i koja slika je prati.

Vizuelni tip će na časovima najčešće zapisivati predavanje i kod kuće čitati svoje beleške, podvlačiti i markerom isticati bitno. Slike su im od najveće pomoći pri učenju i vole da je ono o čemu se priča i vizuelno predstavljeno.

Kako da unaprediš učenje ako si vizuelni tip?

Ako se pronalaziš u opisu ovog stila učenja, od velike pomoći će ti biti foto i video materijal. Pošto sada dosta informacija postoji na internetu, možeš da pretražiš određenu temu o kojoj ste razgovarali u školi i pogledaš video o tome ili nađeš ilustrativni prikaz.

Ako voliš da učiš iz sveske, markeri u različitim bojama ti mogu pomoći, zatim razni obeleživači, sličice i grafikoni. Za određene predmete korisno je da napraviš kartice koje će ti pomoći u obnavljanju gradiva.

vizuelni stil učenjaIzvor fotografije: Freepik

Auditivni tip

Auditivni tip uči slušanjem. Najlakše će zapamtiti ono što čuje na predavanjima ili tokom časova od nastavnika, pamti debate i diskusije, ko je, šta i kako rekao. Lako pamti pesme. Vole da uče i čitaju naglas.

Ako primećuješ da se bolje sećaš nečega što si negde čuo nego pročitao, onda pripadaš auditivnom tipu.

Kako da unaprediš učenje ako si auditivni tip?

Ako spadaš u grupu ljudi koji su auditivni tip, fokusiraj se na slušanje. Tokom časova posveti više pažnje slušanju nastavnika, jer ćeš tako manje posla imati kod kuće. Umesto da se fokusiraš na hvatanje beleški, koncentriši se da čuješ ono o čemu se priča.

Interesantne će ti biti lekcije koje obuhvataju diskusije i iskazivanje različitih mišljenja, pa se savetuje da to ne propuštaš.

Pri učenju kod kuće, iz udžbenika, postoje trikovi koji mogu da poboljšaju i ubrzaju učenje. Možeš da naglas pročitaš lekciju i snimiš svoj glas pa kasnije nekoliko puta preslušaš. Ako imaš vremena, možeš i da osmisliš prezentaciju za određene lekcije i izlažeš je kod kuće naglas – biće ti lakše da se spremiš za odgovaranje.

Jedan od najkorisnijih i najefikasnijih načina za učenje bila bi diskusija sa prijateljima. Ako si u mogućnosti da nađeš nekoga sa kim ćeš učiti, to može da bude korisno i za tebe i za tvog drugara, pogotovo ako je i ta osoba auditivni tip. Najbolje bi bilo da idete u isti razred. Možete da pročitate lekciju i prepričavate jedan drugom, ili da zajedno diskutujete o toj temi.

Ako želiš da učiš više, za tebe bi bili interesantni video materijali, a još više potkasti ili audio knjige. Za sada još uvek nema mnogo audio materijala na srpskom jeziku, ali ako dobro znaš engleski jezik, na internetu postoji dosta edukativnog audio materijala na ovom jeziku.

auditivni stil učenjaIzvor fotografije: Freepik

Kinestetički tip

Iako najmanji broj ljudi spada u ovu grupu, možda si baš ti jedan od njih. Kinestetički tip najbolje uči kroz pokret, aktivnost i dodir. Najviše vole školske predmete gde se nešto pokazuje ili pravi ili gde se vrše eksperimenti, prave makete ili modeli.

Kinestetički tip je osoba koja voli da napravi određeni pokret prilikom učenja i ne voli da sedi mirno. Teže pamti samo čitanjem.

Kako da unaprediš učenje ako si kinestetički tip?

Prilikom učenja, može ti koristiti da ustaneš, šetaš po sobi i praviš određene pokrete. Neka atmosfera u tvojoj sobi bude živa, ubaci više vizuelnog materijala.

Osobe koje pripadaju ovom tipu vole da često menjaju mesto učenja. Može ti biti korisno da učiš na ovorenom kada je lepo vreme, na primer u parku.

kinestetički stil učenjaIzvor fotografije: Freepik

Šta ako ne pripadaš nijednom tipu potpuno?

To je sasvim razumljivo i normalno – većina ljudi pripada mešovitom tipu i u zavisnosti od gradiva, neke stvari lakše usvajaš vizuelno, neke slušajući a neke kroz pokret.

Bitno je da pronađeš način koji će ti pomoći da lakše i brže učiš. Na primer, ako vidiš da jedna tehnika ne deluje, na primer čitanje i podvlačenje ti ne pomaže baš mnogo, probaj audio tehniku. Snimi prezentaciju i preslušaj je nekoliko puta da bolje zapamtiš.

Nadamo se da će ti ovi saveti i tehnike pomoći u savladavanju gradiva i daljem školovanju. Srećno!